Opplevelsesbasert læring

1år 1tre

Tirsdag 19 desember kl. 17 – 18 blir det et åpent gratis møte. Folk som er glade i trær, folk som allerede bruker mye av tiden sin med trær, folk som ikke vet noe om trær men er interisserte.

Alle er velkommen!

Struktur

Vil du ha en time med et tre hver uke?

Strukturen på kurset er slik:

Heldagsmøte første dag og to hele dager ved kursslutt. Mellom disse møtene i person er det selvstudie og online gruppemøter en gang hver fjerde uke. Underveis introduseres nye teknikker. Vi diskuterer opplevelsene våre i løpet av året. I løpet av året får deltakere også tre en-til-en samtaler med veilederen.

Kurset er lagt opp som selvstudie i en veiledet gruppe. Dette er for å kunne gi mulighet for en dypere forståelse om treet det jobbes med. Det vi har lært gjennom levd erfaring sitter gjerne dypere enn det vi har lest eller lært av andre.

Selvstudie

Dette kurset krever tid. I tillegg til de to timene gruppemøte i mnd er det forventet at du bruker en time hver uke gjennom året. Annenhver uke får deltakere video/lydinnhold med inspirasjon og innhold for å holde fokus med tre arbeidet.

Teknikk

Vi bruker en rekke ulike teknikker. Det inkluderer kunst, meditasjon og fenomenologi. For noen vil også skriving og arbeid med drømmer være aktuelt. Vi tar et dypdykk i sanseverden for å virkelig møte treet vi jobber med. Observasjon og tid ute med treet står sentralt.

Hva kan du få ut av året?

  • Læring gjennom opplevelse
  • Dypere lokal forståelse
  • Medstudenter og fellesskap
  • Fordypet konsentrasjon og mestring
  • Kontakt med den mer-enn-menneskelige verdenen

Praktisk info:

Zoom møtene er siste fredag hver mnd kl. 17 – 19

Pris: 5 500 kr (halv pris hvis du verver en person)

Det holdes av to plasser for økonomisk vannskeligstilte: 2000 kr for hele året.

Summen betales i sin helhet før januar 2024 for å holde av plass. Ved etterspørsel er det mulig å ha delbetalingsordning over de første tre månedene.

Ved kursslutt får deltakere et diplom med spesifisert kompetanse.

Veilederen

Mari er urtemedisiner. Til daglig gir hun medisinske planter til folk som oppsøker klinikken hennes. Hun har en bachelorgrad innen urtemedisin og har holdt kurs på tema i mange år. For femten år siden gjorde hun sitt første 1år1plante studie. På den tiden jobbet hun med stankstorknebb og hun brukte teknikkene til Stephen Harrod Buhner. Noen år senere ved University of Lincoln, England, gjorde hun et nytt 1år1plante studie. Denne gangen jobbet hun med eika og ble veiledet av den urtemedisinske læreren hennes Robyn Soma.

Ved siste år av universitetet skrev hun bacheloroppgaven sin på et annet 1år1plante studie, nemlig et arbeid med korsknapp. Dette 1år1plante studiet tok utgangspunkt i fenomenologi. Teknikkene til Goethe sto sentralt, men også andre fenomenologer formet arbeidet hennes. Etter dette studerte Mari et år ved Kunstskolen i Karasjok. Der observerte hun bjørka gjennom et år. Hun fikk veiledning av en rekke lokale lærere og brukte mange ulike teknikker innen billedkunsten. Hun besøkte treet daglig gjennom året.

De sentrale metodene Mari har jobbet med er Buhners metode, Robyn Soma sin metode, Goethe sin fenomenologi og anvendelse av kunstneriske teknikker i 1år1plante. Den røde tråden i alle 1år1plante studiene hun har gjennomført er det å dedikere regelmessig tid i hverdagen og det å føre nøye journal gjennom sesongene. Ellers er hun opptatt av at det å bygge en relasjon til en plante ligner det å bygge en relasjon til et annet menneske. Grunnleggende respekt er helt nødvendig.

Etter mange måneder med observasjoner skal vi også dykke inn i litteratur og kunnskap om relasjonen mellom treet og mennesker gjennom historien. Dette er noe vi legger helt til side den første tiden slik at inntrykkene våre minst mulig er formet av det vi vet.

Påmelding er åpent mellom 1 september og 21 desember

Oppstart i januar 2024

For å melde deg på send en epost og betal kursavgift eller første delbetaling.