Trygghet er det viktigste.

Hvilke situasjoner bør vi være forsiktige:

  • Ved akkutt behov for helsehjelp ring 113
  • Ved påvist corona følg komunale retningslinjer eller kontaktfastlegen din.
  • Dersom du tar medisiner kan urter ha innvirkning på dette. Snakk med legen din og med noen som har kunnskap om interreaksjoner mellom urter og legemidler. Jeg behandler folk som bruker ulike former for medisiner fordi jeg er bevist dette. Jeg setter også stor pris på om du vil snakke med annet helseperonell om urtene du får hos meg. Jeg kan skrive informasjonsbrev til legen din dersom du ønsker dette.
  • Gravide og ammende bør oppsøke helsepersonell dersom de vil bruke urtemedisin. Det er mulig for denne gruppen å bruke urter, men det er viktig å velge de rette plantene.


Som naturmedisiner har jeg ikke lov til å fortelle i detalj hva jeg mener urtemedisin fungerer best for. Det er et godt regelverk fordi jeg ønsker ikke at slik informasjon skal gi uberetiget forventninger. Likevell ønsker jeg å kunne gi en viss indikasjon på hvilke tilstander jeg har sett gode resultater med. Dersom jeg er litt upresis i forklaringene er det kun fordi jeg prøver å følge regelverket.

Urter brukes egentlig ikke til plager. De brukes til personer. De blandes individuelt og hver blanding er like unik som hver person. Behandleren ser på plagene i sammenheng med hverandre. Dette forstås i sammenheng med puls, blodtrykk og lignende. Tilslutt vil personen få en helhetlig behandling. Det vil ikke kun være med urter, men livsstilsfaktorer som mat, trening, rutiner og lignende spiller også inn.

Kvinnehelse

Det er lange tradisjoner med urter for kvinnehelse. De forskjellige fasene i en kvinnes liv kan støttes opp under. Fra når mensen først kommer, til fertilitet, til ulike plager med mensen til overgangsalderen og forbi. Urter kan støtte kroppens egen evne til å komme tilbake til god helse.

Mage og tarm

I mange tradisjonelle systemer for helse og medisin sees tarmen på som stedet en rekke andre plager kan oppstå. Tarmen kan også være stedet helsen oppstår. Koshold og diett er viktige, samtidig er det mulig å jobbe med bestemte planter over tid.

Søvn

Det er ulike grunner til søvnplager. For å kunne jobbe med dette er det viktig med en grunndig kartlegging av situasjonen. Søvplager kan ha sammenheng med andre planter i kroppen


Helse kommer innenfra kroppen. Planter og natur kan hjelpe oss komme i kontakt med egen kropp og helse.

Mari Jerstad


Glede og helse kommer innenfra.