Mari Jerstad er medlem av Norsk Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH). Der er hun fagkontakt for fytoterapi faggruppen.

Som 13 åring bestemte Mari seg for å jobbe med urtemedisin. I 2014 gikk hun ut av universitetet i Lincoln med en bachelorgrad innen vestlig fytoterapi. Helhetlig helse og brukerrettet behandling ligger sterkt i fokus for henne. Mari trives med å holde kurs og turer innen urtemedisin, hun føler at kunnskap om plantene burde være allmennkunnskap. Hun er en tredje generasjons forteller og har jobbet med fortellerkunst fra en alder av tolv år. Mari bruker dette til å formidle kunnskap om urtemedisin. Som kvalifisert økologisk agronom er ernæring og livsstil en naturlig del av praksisen.

Idag tar Mari en mastergrad i «Internasjonal Community Health» ved UiO som skal være fullført våren 2020. Hun bruker denne anledningen til å utføre en kvalitativ studie på urtemedisinsk forståelse i bygde-Norge.