• Selvstendig næringsdrivende med MARIKAAPE i 6 år
  • Fagkontakt for fytoterapi, Norsk Naturterapeuters Hovedorganisasjon
  • Styreleder i Urtealliansen, urtehagen på Losæter
  • Med i ledergruppa, urte- lauget i KVANN – Norwegian seed savers
  • Styreedlem i Holistisk forbund
  • Sertifisert førstehjelps instruktør

Som 13 åring bestemte jeg meg for å jobbe med medisinske planter. Gjennom livet har dette vært arbeidet mitt, til utdanning har jeg bl.a. en bachelor innen urtemedisin. Fortelling har vært i familien min i generasjoner, jeg har fortalt for publikum fra tidlig alder. Eventyr og myter er fine å bruke ved å formidling av kunnskap om plantene.

Helhetlig helse og brukerrettet behandling ligger sterkt i fokus. Jeg merker en voksende interesse og engasjemang for planter i Norge. I den forbindelse reiser jeg rund og holder turer, forestillinger og kurs. Jeg er særlig engasjert i relasjonen mellom mennesker og planter. Fra frø til tre, fra jord til bord, fra blad til salve, fra bark til brød, fra by til fjell.

Våren 2021 fullførte jeg en etnobotanisk studie gjennom masterprogrammet “International Community Health” ved Universitetet i Oslo. Oppgaven het: “You sense it at once : Perceptions of Plants in rural west Norway”.

Utdanning:

  • Økologisk jordbruk: Sogn Jord og hagebruksskole

Fordypningsoppgave: foredling av urter

  • Bachelor: Medical Herbalism, University of Lincoln

Treårig proffesjonell trening til arbeid som klinisk urtemedisiner

  • Master: International Community Health, Universitetet i Oslo

Masteroppgave: “You can sense it at once: Perceptions of plants in rural west Norway”