• Økologisk på videregående: Sogn Jord og hagebruksskole
  • Bachelor: Medical Herbalism, University of Lincoln
  • Master: International Community Health, Universitetet i Oslo

Som 13 åring bestemtejeg meg for å jobbe med urtemedisin. Eventyr har vært i familien min i generasjoner og har fortalt for publikum fra tidlig alder. Eventyr og myter er fine å bruke ved å formidling av kunnskap om plantene. Jeg bruker det også i podcast og radioprogrammet «Ugress», et program som handler om verdifulle planter.

Helhetlig helse og brukerrettet behandling ligger sterkt i fokus. Jeg merker også en voksende interesse og engasjemang for verdifulle planter i Norge. I den forbindelse reiser jeg rund og holde kurs. Jeg er særlig engasjert i relasjonen mellom mennesker og planter. Fra frø til tre, fra jord til bord, fra blad til salve, fra bark til brød, fra by til fjell.

Våren 2021 fullførte jeg en etnobotanisk studie gjennom masterprogrammet «International Community Health» ved Universitetet i Oslo. Oppgaven het: «You sense it at once : Perceptions of Plants in rural west Norway».

  • Fagkontakt for fytoterapi, Norsk Naturterapeuters Hovedorganisasjon
  • Aktiv medlem, Herbanists på Losæter
  • Med i ledergruppa, urte- lauget i KVANN – Norwegian seed savers
  • Med i redaksjonsrådet, radiOrakel