Hvert av de medisinske plantene kan man slå opp i et leksikon eller online og lese om en lang rekke plager og ubehag den hjelper mot. Lisen er ofte meget lang, og det er vanskelige å velge mellom alle disse plantene som alle er bra for nesten alt!

Da er det best å kjenne hva hver enkelt plante er spesifikk for. De kan være bra for mye, men hver og en av dem har en spesialitet. Dette kommer fram i litteraturen om man er oppmerksom på det. I tillegg er det nyttig å studere hver enkelt plante over en lengere periode for å bli ekstra godt kjent.


 Betula alba                                                                                                                    2014/2015


Mari Jerstad utførte denne studien med utgangspunkt i phenomenologiske metoder med hovedfokus på den Goethe tok i bruk. Det er gjort under veiledning av lærere ved kunstskolen i Karasjok, Sapmi, Nord Norge.

Flere dager hver uke ble et bestemt tre tegnet, malt, risset eller skissert mange ganger. Noen ganger treet i sin helhet, andre ganger en del av treet eller et inntrykk av omgivelsene og klimaet treet vokste i.  Hver dag en tegner, risser eller maler er det noe nytt å observere. Et uttrykk i bevegelse. Her er et utvalg av bildene gjennom sesongene i nord:

Dette er hovedsakelig bilder av treet, i stedet for det større landskapet eller mindre detaljer som utvikling av knopper om våren eller spiralformet vekst. Da treet hadde vært observert i et fult år startet arbeidet med å lese litteraturen om Bjørk og dets effekter på menneskekroppen.


 

Naturforsker og kloster-leder Hildegard av Bingen (1098-1179) skrev:

Bjørka er et bilde på glede og fruktbarhet. Den er mer varm enn den er kald. Hvis huden på et menneskes kropp begynner å bli rød og får kuler, ta da knoppene, det er treets skudd, og varm dem i solen eller i ilden, ogplaser dem slik, varme, der hvor det gjør vondt, og legg en forbinding over.

– Hildegard av Bingens urtehage, Genz 2010.

En Russisk bok om tradisjonell Russisk bruk av bjørk:

På russisk kan man si «Vakker/grasiøs som en bjørk» om en fin dame. Denne planten har i mang tid vært brukt for inflammatoriske plager i blære og nyrer. I Russland har man laget kompress med ferske bjørkeblad for å legge direkte på huden der det er reumatiske lidelser.

–  A Russian Herbal, Zevin og Altman, 1997

Peter Conway skev i sin bok om medisinske trær:

Bjørka har en levealder på mellom 80 og 200 år. Den er fin for reumatiske lidelser og har tradisjonelt vært brukt til å forebygge gikt utbrudd. Teen har vært drukket ved hudplager som eksem og psoriasis, og ved plager i urinveien som ved en urinveisinfeksjon.

– Tree medicine : a comprehensive guide to the healing power of over 170 trees, Conway, 2001

Tusj..tusjunnamed