Marikåpe (Alchemilla vulgaris) er bare en av tusener av plantearter som omgir oss i det daglige. Maten vi spiser, klærne vi har på oss og med luften vi puster minner oss om naturens sterke ressurser. Planter er både mat og medisin. De har liv på samme måte som jeg som skriver og du som leser har liv. De kan eksistere lenge i frøformat, før de spirer og med livsglede brer seg og kjemper for å overleve. De lever sammen i en utrolig sameksistens som vi kan merke når vi går tur i marka.

Plantenes verden møter vår verden i urtemedisin. I Norge er det ikke lov for terapeuter å legge til link til forskning innen sitt terapifelt. Men det er mulig å lese litt det terapeuten selv har skrevet. Jerstad har skrevet om sin utdanning til å bli urtebehandler og om praksisen utenfor klinikken. Hun studerer gjerne en medisinsk plante av gangen over en lengere periode.