En myte om menneskets og plantenes felles opprinnelse

Foto av Kjærsti Øerbø

Dette er skapelsesyten Skilpadde Øya, en myte fortalt avv urfolk i NordAmerika. Denne versjone a myten er tatt fra “Braiding Sweetgrass : Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants” av Robin Wall Kimmerer. Det er tatt en del friheter i å endre myten og gi det et personlig preg.

Frø rasle

For de minste barna er det fint med noen fysiske instrumenter.

Lokalt

Raslen lages av ekte frø og plantedeler for hver forestilling

Ocean drum

Trommen lager lyden av havet fra en tid før jord fantes.


“Før jeg blr født. Før du ble født. Før olderfar ble født. Før hans bestemor ble født. Før det første mennesket ble født. Før jorda ble født. Da var det hav…

Eventyret fortsetter


Dette er et av mange eventyr som handler om planter. Vil du vite mer?

Dette eventyret kan fortelles på norsk eller engelsk. Det kan tilpasses til alle aldere fra barnehagebarn til pensjonister.