Biologisk mangfold i eventyr fra Zimbabwe og Norge!

Det er en stor glede å ha Nyemu på besøk her i Norge og på scenen på Stjørdal bibliotek forran femti nydelige barnehage barn!

Afrikanske eventyr er virkelig fantastiske. Fortellinger om dyr, insekter og planter. Fortellinger om relasjonen mellom mennesker og den mer enn menneskelige verden. Trommeslag og barnesang.

Ansiktene deres lyste opp og kroppene bevegde seg i takt med musikken. Barnehagebarn er en givende aldersgruppe å jobbe med.

Nyemu Gurupira er et av de sterkeste kvinnene jeg kjenner. Hun er sykepleier i tillegg til urtemedisiner, forteller og musiker. Hvor enn hun går fyller hun stedet med latter og visdom.

Biodiversity, storytelling and the meeting between generations. What a joy to have Nyemu visiting here in Norway and to share her cultural riches with fifty nursery children. Their faces lit up and their little bodies stamped in pace with the music.

African stories. Stories about animals, insects and plants. Stories about the relationship between humans and the more than human world. Tradition meets playfulness while silence meets the beating drum.

Nyemu Gurupira is one of the loveliest and strongest women I know. She is a nurse as well as a woman with rich herbal knowledge, a musician and storyteller. Wherever she goes she fills the space with wisdom and laughter.