Mari sammarbeider med Losæter for å få liv i urtehagen.

Følg med her for mer info og events som kommer!

Urbane urter

Siden jordbruksskolen har Mari hatt en hage i de diverse stedene hun har bodd. I 2019 fikk hun i oppdrag å planlegge og gjennomføre urbane urter i lag med en rekke bygårder som deler en bakgård på St Hanshaugen. Det var i Meyerhagen, som deles av 11 bygårder. Prosjektet var støttet av bydelens grønne midler.

Denne bakgården hadde mange folk i seg, fra de 11 bygårdene. Noen koste seg på plenen, kjørte rundt på barnesykkel og ske på den lille sklia, andre engasjerte seg i jorda. Alle som ville kunne være med, både barn og voksne bidro. Mot slutten av sessongen var alle invitert til et måltid med mat fra bakgården.