Livets tre i norrøn mytologi er ask, Fraxinus excellsior. Yggdrasil binder verdenene sammen. Ask kan bli flere hundre år gamel. De første menneskene het Ask og Embla, mannen var laget av litt ask og kvinnen Embla av litt alm. Alm kommer jeg tilbake til etterhvert, hun er også meget verdifull.

Ask er lett å kjenne om vinteren for sine svarte knopper og voksemåte, og de andre sessongene for sine mange taggete blader som springer fra hver svarte knopp.

Smaken av askeblad og ung bark er lett, stimulerende og skoglig. Det har vært og er brukt til en rekke plager, ofte assosiert med skjelett og urinveiene. På 70- tallet var den superpopulær i Norge. Folk brukte den for libido. Noen hevdet at den kunne kurere alt. Det er fort gjort å overdrive når en finner verdifulle planter.

Ask har vært brukt både for folk og fe. Den unge barken var matet til husdyr med diare. På podcasten Ugress er det to episoder om ask! Det kunne vært flere, for det er et mangfoldig tre.

Ask blir normalt opp til 200 år gamle. Noen individer lever lengere, opp til 500 år. På min mors gård vokser det en ask som er flere hundre år gammel. Den er hul, med et fantastisk stort rot nettverk, med flere høye stammer som strekker seg mot himmelen, og et lite rom som er magisk å sitte inni. Det er rett og slett et lite tempel, nærmeste nabo til der hvor gaupen bor.